Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
ML-UBND-2023 29/12/2023 UBND Tỉnh
ML-HĐND-2023 29/12/2023 HĐND Tỉnh
ML-BCĐ NDKHNTA-2023 29/12/2023 Cơ quan khác
ML-BCĐ CĐS-2023 29/12/2023 Cơ quan khác
3024/QĐ-UBND 07/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ chứa nước Đắc Lộc
3023/QĐ-UBND 07/12/2023 UBND Tỉnh Về việc hủy Quyết định số 3762/QĐ-UB ngày 26/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất dôi ngoài sổ chứng nhận sở hữu nhà cho hộ ông Lê Hồng Phong và bà Đặng Thị Thu tại số nhà 9/7 đường Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang
3018/QĐ-UBND 07/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa
3004/QĐ-UBND 05/12/2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Khánh Vĩnh
3003/QĐ-UBND 05/12/2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh
3002/QĐ-UBND 05/12/2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Ninh Hòa
30/2023/QĐ-UBND 04/12/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
2991/QĐ-UBND 04/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện
2990/QĐ-UBND 04/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2989/QĐ-UBND 04/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
2985/QĐ-UBND 04/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh