Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
ML-2017-UBNDT 22/12/2017 UBND Tỉnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
ML-2017-UBNDNH 22/12/2017 UBND Tỉnh ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA
ML-2017-HĐNDT 22/12/2017 UBND Tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
ML-2017-HĐNDNH 22/12/2017 UBND Tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA
3761/QĐ-UBND 12/12/2017 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3752/QĐ-UBND 12/12/2017 UBND Tỉnh Ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp với các cơ quan liên quan
11733/UBND 08/12/2017 UBND Tỉnh Về việc đính chính “Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 10/8/2017
24/2017/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND Tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3643/QĐ-UBND 30/11/2017 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi Điều 6 Quy chế Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Khánh Hoà hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh Khánh Hoà
3621/QĐ-UBND 29/11/2017 UBND Tỉnh Ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Khu Kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông
3617/QĐ-UBND 29/11/2017 UBND Tỉnh Về việc tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường đô thị huyện Diên Khánh thành Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Diên Khánh
11343/KH-UBND 29/11/2017 UBND Tỉnh Về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018
3589/QĐ-UBND 27/11/2017 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa
3574/QĐ-UBND 27/11/2017 UBND Tỉnh Tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Khánh Sơn
23/2017/QĐ-UBND 27/11/2017 UBND Tỉnh Điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh