Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
98/2009/QĐ-UBND 15/12/2009 UBND Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
97/2009/QĐ-UBND 08/12/2009 UBND Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
96/2009/QĐ-UBND 08/12/2009 UBND Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
95/2009/QĐ-UBND 08/12/2009 UBND Tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hanh kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3159/QĐ-UBND 04/12/2009 UBND Tỉnh về việc ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3158/QĐ-UBND 04/12/2009 UBND Tỉnh về việc ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3157/QĐ-UBND 04/12/2009 UBND Tỉnh về việc ban hành bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
94/2009/QĐ-UBND 03/12/2009 UBND Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
3141/QĐ-UBND 03/12/2009 UBND Tỉnh về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
3121/QĐ-UBND 30/11/2009 UBND Tỉnh về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi và chuyển Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa
3070/QĐ-UBND 25/11/2009 UBND Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
3023/QĐ-UBND 23/11/2009 UBND Tỉnh về việc công nhận Trường Mầm non 3/2, thành phố Nha Trang đạt chuẩn Quốc gia
3022/QĐ-UBND 23/11/2009 UBND Tỉnh về việc công nhận Trường Mầm non 8/3, thành phố Nha Trang đạt chuẩn Quốc gia
3005/QĐ-UBND 20/11/2009 UBND Tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình Bình Trung, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh
3004/QĐ-UBND 20/11/2009 UBND Tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh