Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3225/QĐ-UBND 30/12/2008 UBND Tỉnh Phê duyệt đặt hàng thi công công trình Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (Đơn vị thí điểm mô hình Dự án VLAP)
91/2008/QĐ-UBND 25/12/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô
3154/QĐ-UBND 23/12/2008 UBND Tỉnh Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải, huyện Ninh Hòa đạt chuẩn quốc gia
3153/QĐ-UBND 23/12/2008 UBND Tỉnh Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, huyện Ninh Hòa đạt chuẩn quốc gia
3152/QĐ-UBND 23/12/2008 UBND Tỉnh Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Âu Cơ, thành phố Nha Trang đạt chuẩn quốc gia
3148/QĐ-UBND 22/12/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chuơng trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12/10/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh)
3140/QĐ-UBND 22/12/2008 UBND Tỉnh Về việc cho phép lập Dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Khánh Hòa
3136/QĐ-UBND 22/12/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008
89/2008/QĐ-UBND 18/12/2008 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn.
36/CT-UBND 18/12/2008 UBND Tỉnh Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009
3103/QĐ-UBND 18/12/2008 UBND Tỉnh Về việc tặng bằng khen cho các nhà điêu khắc có thành tích trong việc thi công tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Vịnh Cam Ranh.
3101/QĐ-UBND 18/12/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Khánh Vĩnh
3100/QĐ-UBND 18/12/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Khánh Sơn
88/2008/QĐ-UBND 17/12/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô.
3099/QĐ-UBND 17/12/2008 UBND Tỉnh Về việc cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề Mai Linh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh