Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
96/2006/QĐ-UBND 29/12/2006 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2006
22/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2007
21/2006/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về Chương trình Dạy nghề - Giải quyết việc làm và Giảm nghèo huyện Ninh Hòa, giai đoạn 2006 - 2010
20/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về kế hoạch sử dụng đất năm 2007
19/2006/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã
18/2006/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư Lạc An, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 ( Để làm cơ sở phát triển, nâng cấp lên đô thị loại V)
17/2006/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 (Để làm cơ sở phát triển nâng cấp thành đô thị loại V)
16/2006/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
15/2006/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Ninh Hòa giai đoạn 2007 - 2010
14/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 Phương hướng nhiệm vụ năm 2007
13/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc đánh giá tình hình thu, chi ngân sách năm 2006 và Dự toán ngân sách Nhà nước huyện Ninh Hòa năm 2007
41/CT-UBND 27/12/2006 UBND Tỉnh Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
28/2006/NQ-HĐND 27/12/2006 Thành phố Cam Ranh Chương trình phổ cập bậc Trung học thị xã Cam Ranh (giai đoạn 2006 – 2010)
25/2006/NQ-HĐND 27/12/2006 Thành phố Cam Ranh Về việc phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn thị xã Cam Ranh
16/NQ-HĐND 27/12/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về tình hình thu chi ngân sách năm 2006 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh