Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
05/NQ-HĐND 10/03/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa
04/NQ-HĐND 10/03/2023 HĐND Tỉnh Về việc thông qua quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
03/NQ-HĐND 10/03/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
06/NQ-HĐND 14/02/2023 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 12 (đột xuất), Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
05/NQ-HĐND 14/02/2023 Huyện Vạn Ninh Phê duyệt bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 8)
04/NQ-HĐND 14/02/2023 Huyện Vạn Ninh Về chủ trương đầu tư Dự án Kè bảo vệ hai bên sông Bà Bường (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã)
03/NQ-HĐND 14/02/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-HĐND 06/01/2023 HĐND Tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND 06/01/2023 HĐND Tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
72/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh