Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
40/NQ-HĐND 31/08/2023 Huyện Diên Khánh Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040
39/NQ-HĐND 31/08/2023 Huyện Diên Khánh Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040
29/NQ-HĐND 31/08/2023 Huyện Diên Khánh Về việc điều chỉnh các danh mục dự án và mức vốn thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Diên Khánh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
28/NQ-HĐND 31/08/2023 Huyện Diên Khánh Về việc bổ sung danh mục đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện xã Diên Sơn đạt nông thôn mới nâng cao và đầu tư hạ tầng 04 HTX Nông nghiệp
26/NQ-HĐND 31/08/2023 Huyện Diên Khánh Về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 để thực hiện
25/NQ-HĐND 31/08/2023 Huyện Diên Khánh Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2)
22/NQ-HĐND 22/08/2023 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 14 (đột xuất), Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
21/NQ-HĐND 22/08/2023 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 9) và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2)
20/NQ-HĐND 22/08/2023 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 11 dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện nâng cấp, cải tạo các công trình trường học do hư hỏng, xuống cấp và đầu tư mới hệ thống điện năng lượng mặt trời để phục vụ chiếu sáng vùng nông thôn thuộc các xã trên địa bàn huyện (để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 9) và Kế hoạch đầu tư công 2023 (lần 2))
19/NQ-HĐND 22/08/2023 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 03 dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ để đầu tư mới hệ thống điện năng lượng mặt trời để phục vụ chiếu sáng vùng nông thôn thuộc các xã trên địa bàn huyện (để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 9) và Kế hoạch đầu tư công 2023 (lần 2))

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh