Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
144/NQ-HĐND 23/12/2021 Huyện Diên Khánh Về chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư xã Diên Sơn (giai đoạn 1) địa điểm:xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh.
143/NQ-HĐND 23/12/2021 Huyện Diên Khánh Về kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XII.
142/NQ-HĐND 23/12/2021 Huyện Diên Khánh Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
141/NQ-HĐN 23/12/2021 Huyện Diên Khánh Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025.
140/NQ-HĐND 23/12/2021 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022.
139/NQ-HĐND 23/12/2021 Huyện Diên Khánh Về chủ trương đầu tư công trình nâng cấp, cải tạo Nhà truyền thống trong khuôn viên Đài liệt sĩ huyện Diên Khánh; địa điểm thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.
138/NQ-HĐND 23/12/2021 Huyện Diên Khánh Về chủ trương đầu tư công trình điện chiếu sáng qua trung tâm xã Diên Hòa và xã Diên Đồng; địa điểm xã Diên Hòa và xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh.
137/NQ-HĐND 23/12/2021 Huyện Diên Khánh Về việc phân chia tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất giữa cấp huyện và cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Diên Khánh.
136/NQ-HĐND 23/12/2021 Huyện Diên Khánh Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.
135/NQ-HĐND 23/12/2021 Huyện Diên Khánh Về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2022.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh