Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03/02/2023 00:00        
Đọc tin

Kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2023 Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật. Theo đó Quyết định ban hành hai khung giá rừng. Phụ lục 1 là khung giá rừng đối với rừng tự nhiên. Phụ lục 2 là khung giá rừng đối với rừng trồng.

Trường hợp nội dung liên quan đến khung giá các loại rừng không được đề cập trong Quyết định thì áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Các cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức cá nhân nước ngoài liên quan đến việc xác định và áp dụng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là đối tượng áp dụng của Quyết định.

Quyết định quy định rõ trách nhiệm của các Sở, ban ngành, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quyết định. Cụ thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh khung giá rừng theo quy định pháp luật.

Sở Tài chính phối hợp trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu từ giao rừng, cho thuê rừng thu hồi, bồi thường rừng theo quy định của pháp luật; phối hợp tham gia ý kiến theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh khung giá rừng cho phù hợp khi các yếu tố hình thành giá rừng thay đổi ảnh hưởng đến giá cho thuê rừng theo quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Thu Hương
 
Tin liên quan
Các hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa
Ngày 07 tháng 02 năm 2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch 898/KH-UBND về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2023).
Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27-1 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Tổ chức chia Cụm, Khối Thi đua và hoạt động bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 17 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 145/QĐ-UBND quy định tổ chức chia Cụm, Khối thi đua; hoạt động và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa
Kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết về mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật.
UBND tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch triển khai chống khai thác IUU
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện khẩn số 167/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.
Tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.
Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14-12-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.
Tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện Công văn số 155/BYT-DP ngày 11-1-2023 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh