Nhập thông tin
Nhập thông tin Công văn số 100/QĐ-UBND
Loại văn bản
Số, ký hiệu 100/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15-01-2016
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Khánh Hoà.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh