Quyết định số 2058/QĐ-UBND về việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công - Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 2058/QĐ-UBND về việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công - Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 2058/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2058/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31-08-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công - Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 31-08-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
2058_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh