Quyết định số 2150/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng giải quyết tại Sở Xây dựng
Quyết định số 2150/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng giải quyết tại Sở Xây dựng Quyết định số 2150/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2150/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12-09-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng giải quyết tại Sở Xây dựng
Ngày hiệu lực 12-09-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1741/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/07/2023
Trích yếu: Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp, lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giải quyết tại Sở xây dựng
2150_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh