Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đông Dương sử dụng, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Vật tư nông sản để xây dựng Khu dân cư Nam Vĩnh Hải - thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)
Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đông Dương sử dụng, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Vật tư nông sản để xây dựng Khu dân cư Nam Vĩnh Hải - thành phố Nha Trang (giai đoạn 1) Quyết định số 2138/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2138/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11-09-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đông Dương sử dụng, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Vật tư nông sản để xây dựng Khu dân cư Nam Vĩnh Hải - thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)
Ngày hiệu lực 11-09-2023
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1770/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/06/2019
Trích yếu: Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang
2138_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh