Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 823/QĐ-UB ngày 12/4/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đông Dương để xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang
Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 823/QĐ-UB ngày 12/4/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đông Dương để xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang Quyết định số 2137/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2137/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11-09-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh Quyết định số 823/QĐ-UB ngày 12/4/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đông Dương để xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang
Ngày hiệu lực 11-09-2023
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1770/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/06/2019
Trích yếu: Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang
2137_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh