Quyết định số 2123/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar
Quyết định số 2123/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar Quyết định số 2123/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2123/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07-09-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar
Ngày hiệu lực 07-09-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 336/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/01/2019
Trích yếu: Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu công đức tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar
2123_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh