Số công báo: 113+114 Ngày xuất bản: 12-09-2023
Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi vi phạm cam kết Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 17/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04-08-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc ban hành Quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi vi phạm cam kết
Ngày hiệu lực 15-08-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 113+114
Ngày xuất bản 12-09-2023
Số, ký hiệu: 11/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/09/2022
Trích yếu: Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 1258/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/05/2022
Trích yếu: Ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 24/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/10/2015
Trích yếu: Ban hành Quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh khi vi phạm cam kết
17_2023_qd_ubnd.pdf:
17.2023_qd_ubnds.doc:
17.2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh