Số công báo: 111+112 Ngày xuất bản: 11-09-2023
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” Công văn số 40/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 40/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
Ngày hiệu lực 21-07-2023
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 111+112
Ngày xuất bản 11-09-2023
Không có văn bản
40_nq_hdnd.pdf:
40_nq_hdnds.doc:
40_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh