Số công báo: 111+112 Ngày xuất bản: 11-09-2023
Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại các hồ chứa nước do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý Công văn số 37/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 37/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại các hồ chứa nước do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý
Ngày hiệu lực 21-07-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 111+112
Ngày xuất bản 11-09-2023
Số, ký hiệu: 51/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/07/2022
Trích yếu: Về chủ trương đầu tư dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại các hồ chứa nước do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý
37_nq_hdnd.pdf:
37_nq_hdnds.doc:
37_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh