Số công báo: 109+110 Ngày xuất bản: 08-09-2023
Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh Công văn số 34/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 34/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về bãi bỏ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
Ngày hiệu lực 21-07-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 109+110
Ngày xuất bản 08-09-2023
Số, ký hiệu: 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/07/2014
Trích yếu: Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của HĐND tỉnh về việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.
Số, ký hiệu: 21/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2008
Trích yếu: Về việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
34_nq_hdnd.pdf:
34_nq_hdnds.doc:
34_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh