Số công báo: 109+110 Ngày xuất bản: 08-09-2023
Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Công văn số 12/2023/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 12/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày hiệu lực 01-08-2023
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 109+110
Ngày xuất bản 08-09-2023
Số, ký hiệu: 19/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/12/2017
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số, ký hiệu: 09/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/08/2016
Trích yếu: Ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
12_2023_nq_hdnd.pdf:
12.2023_nq_hdnds.doc:
12.2023_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh