Số công báo: 108 Ngày xuất bản: 31-08-2023
Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 08/2023/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 08/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 21-07-2023
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 108
Ngày xuất bản 31-08-2023
Số, ký hiệu: 01/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/02/2020
Trích yếu: Thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08_2023_nq_hdnd.pdf:
08.2023_nq_hdnds.doc:
08.2023_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh