Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 11 dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện nâng cấp, cải tạo các công trình trường học do hư hỏng, xuống cấp và đầu tư mới hệ thống điện năng lượng mặt trời để phục vụ chiếu sáng vùng nông thôn thuộc các xã trên địa bàn huyện (để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 9) và Kế hoạch đầu tư công 2023 (lần 2))
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 11 dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện nâng cấp, cải tạo các công trình trường học do hư hỏng, xuống cấp và đầu tư mới hệ thống điện năng lượng mặt trời để phục vụ chiếu sáng vùng nông thôn thuộc các xã trên địa bàn huyện (để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 9) và Kế hoạch đầu tư công 2023 (lần 2)) Công văn số 20/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 20/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-08-2023
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 11 dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện nâng cấp, cải tạo các công trình trường học do hư hỏng, xuống cấp và đầu tư mới hệ thống điện năng lượng mặt trời để phục vụ chiếu sáng vùng nông thôn thuộc các xã trên địa bàn huyện (để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 9) và Kế hoạch đầu tư công 2023 (lần 2))
Ngày hiệu lực 22-08-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
20_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh