Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố
Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Công văn số 49/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 49/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10-05-2023
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Của Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố
Ngày hiệu lực 21-04-2023
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
49_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh