Số công báo: 56+57 Ngày xuất bản: 26-04-2023
Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND về quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 01/2023/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30-03-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 10-04-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 56+57
Ngày xuất bản 26-04-2023
Số, ký hiệu: 08/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/07/2017
Trích yếu: Về việc quy định định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
01_2023_nq_hdnd.pdf:
01_2023_nq_hdnds.doc:
01_2023_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh