Quyết định số 110/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong/Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
Quyết định số 110/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong/Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã Quyết định số 110/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 110/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12-01-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong/Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
Ngày hiệu lực 12-01-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 3101/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/11/2022
Trích yếu: Về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường đối với dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số, ký hiệu: 754/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/03/2022
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã
Số, ký hiệu: 1634/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/06/2018
Trích yếu: Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
110_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh