Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trường Bổ túc Trung học Nha Trang 2, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Khánh Hòa và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Nha Trang thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nha Trang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trường Bổ túc Trung học Nha Trang 2, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Khánh Hòa và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Nha Trang thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nha Trang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định số 48/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 48/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-01-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc hợp nhất Trường Bổ túc Trung học Nha Trang 2, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Khánh Hòa và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Nha Trang thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nha Trang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày hiệu lực 09-01-2023
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
48_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh