Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh 6 tháng cuối năm 2022
Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh 6 tháng cuối năm 2022 Công văn số 70/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 70/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23-12-2022
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh 6 tháng cuối năm 2022
Ngày hiệu lực 22-12-2022
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
70_nq_hdnddk.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh