Quyết định số 2095/QĐ-HĐPH ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 2095/QĐ-HĐPH ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 2095/QĐ-HĐPH
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2095/QĐ-HĐPH
Ngày ban hành 29-07-2022
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Trích yếu Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 29-07-2022
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 746/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/03/2022
Trích yếu: Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa
2095_qd_hđpb.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh