Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045
Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 Công văn số 14/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 14/CT-UBND
Ngày ban hành 21-07-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045
Ngày hiệu lực 21-07-2022
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
14_ct_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh