Kế hoạch số 5525/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch số 5525/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 5525/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 5525/KH-UBND
Ngày ban hành 17-06-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 17-06-2022
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 287/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/01/2022
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
5525_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh