Quyết định số 1740/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 1740/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1740/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1740/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15-06-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 15-06-2022
Lĩnh vực Y tế
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
1740_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh