Quyết định số 1753/QĐ-UBND ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 1753/QĐ-UBND ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1753/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1753/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17-06-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 17-06-2022
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1660/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/06/2018
Trích yếu: Sửa đổi Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 về việc ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 404/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/02/2018
Trích yếu: Ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1753_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh