Kế hoạch số 5385/KH-UBND về việc phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch số 5385/KH-UBND về việc phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 5385/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 5385/KH-UBND
Ngày ban hành 14-06-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 14-06-2022
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
5385_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh