Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho thuê đất hoàn vốn của dự án BT Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang để thực hiện dự án Khu du lịch Green Hotel & Resort
Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho thuê đất hoàn vốn của dự án BT Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang để thực hiện dự án Khu du lịch Green Hotel & Resort Quyết định số 1708/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1708/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14-06-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho thuê đất hoàn vốn của dự án BT Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang để thực hiện dự án Khu du lịch Green Hotel & Resort
Ngày hiệu lực 14-06-2022
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 2109/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/07/2017
Trích yếu: Về việc giao đất và cho thuê đất hoàn vốn của dự án BT Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang để thực hiện dự án Khu du lịch Green Hotel & Resort
1708_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh