Quyết định số 1699/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Quyết định số 1699/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Quyết định số 1699/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1699/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13-06-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ngày hiệu lực 13-06-2022
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1129/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/04/2022
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
1699_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh