Quyết định số 1697/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 1697/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 Quyết định số 1697/QĐ-BCĐ
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1697/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 13-06-2022
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Trích yếu Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực 13-06-2022
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 926/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/04/2022
Trích yếu: Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
1697_qd_bcđ.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh