Kế hoạch số 5312/KH-BCĐCĐS về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Kế hoạch số 5312/KH-BCĐCĐS về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2022 Kế hoạch số 5312/KH-BCĐCĐS
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 5312/KH-BCĐCĐS
Ngày ban hành 13-06-2022
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Trích yếu Về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Ngày hiệu lực 13-06-2022
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 4263/KH-UBND
Ngày ban hành: 13/05/2022
Trích yếu: Về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 4205/KH-UBND
Ngày ban hành: 12/05/2022
Trích yếu: Về việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
Số, ký hiệu: 1198/QĐ-BCĐCĐS
Ngày ban hành: 04/05/2022
Trích yếu: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 1145/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/04/2022
Trích yếu: Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống GIS Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 3717/KH-UBND
Ngày ban hành: 26/04/2022
Trích yếu: Về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Số, ký hiệu: 909/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/04/2022
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Số, ký hiệu: 752/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/03/2022
Trích yếu: Về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2022
Số, ký hiệu: 518/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/02/2022
Trích yếu: Về việc đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức
Số, ký hiệu: 439/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/02/2022
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Số, ký hiệu: 12216/KH-UBND
Ngày ban hành: 01/12/2021
Trích yếu: Về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
5312_kh_bcđcđs.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh