Kế hoạch số 4341/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch số 4341/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 4341/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 4341/KH-UBND
Ngày ban hành 16-05-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 16-05-2022
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 4607/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/12/2021
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Số, ký hiệu: 10491/KH-UBND
Ngày ban hành: 19/10/2021
Trích yếu: Về thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

4341_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh