Kế hoạch số 4368/KH-UBND về việc hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030
Kế hoạch số 4368/KH-UBND về việc hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 Kế hoạch số 4368/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 4368/KH-UBND
Ngày ban hành 17-05-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030
Ngày hiệu lực 17-05-2022
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
4368_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh