Số công báo: 42+43 Ngày xuất bản: 13-05-2022
Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quyết định số 937/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 937/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06-04-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Ngày hiệu lực 06-04-2022
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 42+43
Ngày xuất bản 13-05-2022
Số, ký hiệu: 1875/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/06/2018
Trích yếu: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
937_qd_ubnd.pdf:
937_qd_ubnds.doc:
937_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh