Kế hoạch số 13784/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch số 13784/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch số 13784/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 13784/KH-UBND
Ngày ban hành 31-12-2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực 31-12-2020
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 3717/KH-UBND
Ngày ban hành: 26/04/2022
Trích yếu: Về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Số, ký hiệu: 10693/KH-UBND
Ngày ban hành: 09/10/2020
Trích yếu: Về việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
13784_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh