Kế hoạch số 3977/KH-UBND về thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch số 3977/KH-UBND về thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 3977/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 3977/KH-UBND
Ngày ban hành 05-05-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 05-05-2022
Lĩnh vực Công thương
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
3977_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh