Kế hoạch số 3803/KH-UBND về tổ chức Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI năm 2022
Kế hoạch số 3803/KH-UBND về tổ chức Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI năm 2022 Kế hoạch số 3803/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 3803/KH-UBND
Ngày ban hành 28-04-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về tổ chức Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI năm 2022
Ngày hiệu lực 28-04-2022
Lĩnh vực Văn hóa - T.thao - D.lịch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 17/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/08/2016
Trích yếu: Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3803_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh