Số công báo: 07 Ngày xuất bản: 18-01-2022
Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND quy định chi tiết một số mức hỗ trợ tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nghị định số 22/2021/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 22/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10-12-2021
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Quy định chi tiết một số mức hỗ trợ tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 20-12-2021
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Số Công báo 07
Ngày xuất bản 18-01-2022
Không có văn bản
22_2021_nq_hdnd.pdf:
22_2021_nq_hdnds.doc:
22_2021_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh