Số công báo: 07 Ngày xuất bản: 18-01-2022
Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND quy định một số nội dung về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa. Công văn số 21/2021/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 21/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10-12-2021
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Quy định một số nội dung về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 01-01-2022
Lĩnh vực Văn hóa - T.thao - D.lịch
Số Công báo 07
Ngày xuất bản 18-01-2022
Số, ký hiệu: 02/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/05/2020
Trích yếu: Về quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 13/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/06/2012
Trích yếu: Nghị quyết về việc quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên thể thao tỉnh Khánh Hòa.
21_2021_nq_hdnd.pdf:
21_2021_nq_hdnds.doc:
21_2021_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh