Kế hoạch số 503/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2022.
Kế hoạch số 503/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2022. Kế hoạch số 503/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 503/KH-UBND
Ngày ban hành 14-01-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2022.
Ngày hiệu lực 14-01-2022
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
503_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh