Số công báo: 05+06 Ngày xuất bản: 13-01-2022
Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND về quy định mức vốn trích từ ngân sách nhà nước để thành lập, bổ sung cho Quỹ phát triển đất tỉnh Khánh Hòa. Công văn số 17/2021/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 17/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10-12-2021
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về quy định mức vốn trích từ ngân sách nhà nước để thành lập, bổ sung cho Quỹ phát triển đất tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 20-12-2021
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 05+06
Ngày xuất bản 13-01-2022
Số, ký hiệu: 15/2011/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/12/2011
Trích yếu: Nghị quyết về việc trích tiền sử dụng đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất để thành lập quỹ phát triển nhà ở và phát triển đất tỉnh Khánh Hòa.
17_2021_nq-hdnd.pdf:
17_2021_nq_hdnds.doc:
17_2021_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh