Số công báo: 03+04 Ngày xuất bản: 12-01-2022
Quyết định số 4600/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 4600/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 4600/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13-12-2021
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ngày hiệu lực 13-12-2021
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 03+04
Ngày xuất bản 12-01-2022
Số, ký hiệu: 2442/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/07/2019
Trích yếu: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
4600_qd_ubnd.pdf:
4600_qd_ubnds.doc:
4600_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh