Số công báo: 03+04 Ngày xuất bản: 12-01-2022
Quyết định số 4601/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021-2022 của Chương trình hỗ trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2026. Quyết định số 4601/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 4601/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13-12-2021
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021-2022 của Chương trình hỗ trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2026.
Ngày hiệu lực 13-12-2021
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 03+04
Ngày xuất bản 12-01-2022
Số, ký hiệu: 2227/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/08/2021
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/7/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số, ký hiệu: 983/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/04/2020
Trích yếu: Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2026
4601_qd_ubnd.pdf:
4601_qd_ubnds.doc:
4601_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh