Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 03/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 03/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04-01-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 04-01-2022
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 2284/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/08/2021
Trích yếu: Về bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 3545/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/12/2020
Trích yếu: Về việc điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 655/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/03/2020
Trích yếu: Điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh
Số, ký hiệu: 3846/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2019
Trích yếu: Điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 283/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/01/2019
Trích yếu: Điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh
Số, ký hiệu: 1946/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/07/2018
Trích yếu: Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03_qđ_ubnd(1).pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh